Na področju davčnega svetovanja Vam nudimo naslednje storitve:
 
    • Priprava in oddaja potrebnih davčnih obračunov v E-Davke,
    • obračun vseh vrst davkov, trošarin, prispevkov in taks,
    • svetovanje pri optimizaciji davka od dohodka pravnih oseb in davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
    • svetovanje na področju DDV-ja pri mednarodnih transakcijah,
    • nudimo sodelovanje v primerih davčne inšpekcije.